Ostrzenie łańcuchów

Jeśli podczas cięcia drewna powstaje więcej pyłu niż zwykle, może to oznaczać, że stępiły się zęby łańcucha. Aby szybko przywrócić je do pełnej sprawności musisz przynieść produkt do naszego serwisu. Profesjonalnie naostrzymy wszystkie zęby, dzięki czemu urządzenie będzie pracować wydajniej, a miejsca cięcia będą bardziej równe i estetyczne.